Uitzenden

Uitzenden is een zeer flexibele vorm van arbeid. Hierin volgende wij de cao van de NBBU. Dit betekent dat flexwerkers een fase 1 en/of contract ontvangt. De maximale duur van deze meest flexibele vorm van een arbeidsverhouding is 78 gewerkteweken. 

Opvang van (onverwachte) piekperioden, vervanging bij ziekte of zwangerschap, onzekerheid in capaciteitsuitbreiding, projectmatige werkzaamheden en vergroting van de flexibiliteit binnen de organisatie zijn veelal redenen om voor deze vorm van dienstverlening te kiezen. De flexibiliteit kenmerkt zich doordat er geen urengarantie in het contract is opgenomen en daarmee ook geen doorbetalingsverplichting, geen tot beperkte opzegtermijnen kent en de arbeidsovereenkomst geen afgesproken duur kent.   

  • Flexibele contractvorm zonder bepaalde termijn 
  • Alleen gewerkte uren worden in rekening gebracht
  • Uitbesteding formeel werkgeverschap naar Bakker-Metaal Uitzendburo 
  • Overdragen van risico bij ziekte met uitbetaling door het UWV 
  • Kosteloos zelf in dienst te nemen na 1040 gewerkte uren (tenzij anders overeengekomen)