Introductie

 

Een goede introductie binnen jullie organisatie is van belang om de medewerker een gevoel te geven dat deze welkom is en zichzelf direct op zijn/haar gemak voelt. Onderdelen van de introductie zijn: 

 

 • ARBO-checklist 
  • In het kader van veiligheid dient er per functiegroep een ARBO-checklist te worden ingevuld samen met jullie organisatie. Bakker-Metaal Uitzendburo zal deze doornemen en overhandigen aan de nieuwe medewerker zodat deze goed geïnformeerd is. 
 • Uitgifte PBM’s 
  • Indien er persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn zal Bakker-Metaal Uitzendburo in overleg gaan met jullie organisatie over de uitgifte hiervan. Afspraken hierover zijn tevens vastgelegd in de ARBO-checklist en indien van toepassing onderdeel van de tariefstelling opgenomen in deze samenwerkingsovereenkomst. Hiervoor zullen, tenzij anders overeengekomen, geen additionele kosten voor in rekening gebracht worden. 
 • Opstarten werkzaamheden 
  • Veel mensen ervaren de eerste werkdag als spannend. Wij zullen de nieuwe medewerkers op hun éérste werkdag opvangen en begeleiden naar hun direct leidinggevende. Een geruststellend gevoel voor jullie nieuwe medewerker die de zekerheid heeft dat deze goed opgevangen zal worden. 
 • Introductieprogramma 
  • Jullie eigen organisatie is verantwoordelijk voor het introductieprogramma van nieuwe medewerkers. Bakker-Metaal Uitzendburo zal samen met jullie en de kandidaat een evaluatie houden aan het einde van dit programma. Dit om de kandidaat goed te informeren over de eerste indruk als het gaat om houding, gedrag en functioneren. Hiermee zorgen we er gezamenlijk voor dat eventuele bijsturing tijdig gegeven kan worden, met als gebleken resultaat een lager verloop bij startende medewerkers.