Detacheren

 

Na het volledig doorlopen van fase 1 & 2 volgt fase 3. Fase 3 is een detacheringscontract die afgesloten zal worden voor een bepaalde periode. Hierbij hoort ook een urengarantie. In een periode van 4 jaar mogen er maximaal 6 tijdelijke contracten aangeboden worden. Willen jullie gebruik willen maken van bijvoorbeeld de maximale flexibiliteit dan kan ervoor gekozen worden om 6 contracten van 8 maanden aan te bieden. In tegenstelling tot het reguliere arbeidsrecht hebben jullie dus meer flexibiliteit, met dezelfde zekerheiden minder financiële risico’s zoals bijvoorbeeld in het geval van ziekte. 

  • Maximaal 6 tijdelijke contract in een periode van 4 jaar
  • Uitbesteding formeel werkgeverschap naar Bakker-Metaal Uitzendburo
  • Overdragen van risico’s bij ziekte met uitbetaling door Bakker-Metaal Uitzendburo
  • Meer zekerheid voor de kandidaat, meer verbondenheid