Communicatie

Om jullie zo optimaal mogelijk te kunnen ontzorgen is goede communicatie erg belangrijk. Veelal gebruiken we hiervoor een communicatiematrix om de afspraken hierover vast te leggen. Gespreksonderwerpen die in een dergelijke matrix opgenomen kunnen worden zijn bijvoorbeeld:  

  • 24/7 bereikbaarheid
  • Vast contactpersonen en frequentie in contact omtrent:
    • Operationele zaken 
    • Financieel aangelegenheden
    • Contractuele aangelegenheden
    • Evaluatie samenwerking