Binding & Begeleiding

 

Om medewerkers te binden aan jullie organisatie is een goede begeleiding van groot belang. Dit heeft tevens een positief effect op bijvoorbeeld: Het verlagen van ziekteverzuim, verhogen van productiviteit en verbeteren van kwaliteit van de werkzaamheden. Bakker-Metaal uitzendburo neemt hier dan ook graag zijn verantwoordelijkheid in middels:  

 • Eerste indruk call 
  • Kort telefonisch en informeel gesprek omtrent de indruk na afloop van de eerste werkdag (leidinggevende & medewerker) 
 • Evaluatie Introductieprogramma 
  • Na het doorlopen van het introductieprogramma zal er een evaluatie plaatsvinden met leidinggevende en medewerker. Beide ontvang digitaal een exemplaar van deze evaluatie en wordt opgenomen in het personeelsdossier van de medewerker. 
 • Beoordeling 3 maanden / Beoordeling einde proeftijd 
  • Na de eerste 3 maanden zal de eerste officieel beoordeling plaatsvinden. In het geval van werving en selectieopdrachten zal dit aan het einde van de gestelde proeftijd plaatsvinden.  Hierbij zal de beslissing genomen worden of de kandidaat diens werkzaamheden voort mag zetten op basis van functioneren, houding en gedrag. 
 • Halfjaarlijkse beoordeling 
  • Na het eerste half jaar zal er wederom een beoordeling plaatsvinden. In dit stadium is er vaak al een goed beeld van de kandidaat en diens functioneren. Hierbij maken we normaliter de keuze om de intensiviteit van het evalueren te verlagen naar één keer per half jaar. Vanzelfsprekend kunnen hiervoor andere afspraken gemaakt worden indien dit gewenst is.