Administratie 

 

Met het inzetten van personeel komt ook veel administratie kijken. Met Bakker-Metaal Uitzendburo als jullie professionele partner kiest u dan ook voor administratief gemak. Doordat wij deze werkzaamheden als vanzelfsprekend beschouwen vergeten wij vaak om u inzichtelijk te maken wat wij administratief op de achtergrond voor u betekenen. We geven u dan ook graag een aantal voorbeelden om u hier meer beeld en geluid bij te geven in wat u van ons mag verwachten.

 

 • Arbeidsovereenkomst / Overeenkomst van opdracht 
  • Afhankelijk van de gekozen dienstverlening ontvangt de medewerker een arbeidsoveréénkomst of overeenkomst van opdracht via Bakker-Metaal Uitzendburo. Deze zal uitgebreid met de medewerker worden doorgenomen, ondertekend en opgenomen in diens personeelsdossier
  • Naast deze overeenkomst ontvangen jullie en de kandidaat een opdrachtovereenkomst. Hierin staan specifieke afspraken zoals deze gelden voor werkzaamheden binnen jullie organisatie zoals werkzaamheden, locatie, salaris en eventuele vergoedingen. 
 • Salarisverwerking / Facturatie 
  • Wekelijkse, 4-wekelijkse of maandelijkse salarisverwerking 
 • Digitale facturatie
  • Voor jullie eigen administratie maken wij gebruik van digitale facturatie naar een door u opgegeven emailadres.   
 • Afdracht garantie 
  • Zekerheid in afdrachten door middel van G-rekening 
 • Pensioenregeling werknemers 
  • Volgens de bepalingen in de NBBU-cao ontvangen medewerkers een solide pensioen. Pensioenen van onze medewerkers worden ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP).
 • Interne certificeringen 
  • Periodiek ondergaan wij periodiek audits om de kwaliteit richting u te kunnen garanderen
 • Dossieropbouw medewerkers 
  • Bakker-Metaal Uitzendburo draagt zorg voor alle vereisten die een personeelsdossier kent. Denk hierbij aan: Arbeidscontracten, opdrachtbevestigingen, verzuim, verlofregistratie, correspondentie, officiële waarschuwingen, beoordelingen etc. 
 • Wet Verbetering Poortwachter
  • De dossieropbouw tijdens langdurig verzuim met alle wettelijke verplichtingen worden uit handen genomen. Afhankelijk van de contractvorm zal dit geschieden door het UWV en/of Bakker-Metaal Uitzendburo.